Introduksjon til rørbøyningsprosess

Introduksjon til rørbøyningsprosess
1: Introduksjon til formdesign og valg

1. Ett rør, en form
For et rør, uansett hvor mange bend det er, uansett hva bøyevinkelen er (bør ikke være større enn 180°), bør bøyeradiusen være jevn.Minste bøyeradius avhenger av materialegenskapene, bøyevinkelen, tillatt tynning på utsiden av bøyd rørvegg og størrelsen på rynkene på innsiden, samt bøyningens ovalitet.Generelt sett bør minimum bøyeradius ikke være mindre enn 2-2,5 ganger rørets ytre diameter, og det korteste rette linjesegmentet bør ikke være mindre enn 1,5-2 ganger rørets ytre diameter, bortsett fra spesielle omstendigheter.

2. Ett rør og to former (komposittform eller flerlagsform)

For situasjoner der ett rør og en form ikke kan realiseres, for eksempel, er kundens monteringsgrensesnitt liten og rørledningsoppsettet begrenset, noe som resulterer i et rør med flere radier eller et kort rettlinjet segment.I dette tilfellet, når du designer albueformen, bør du vurdere dobbeltlagsform eller flerlagsform (for øyeblikket støtter bøyeutstyret vårt utforming av opptil 3-lags former), eller til og med flerlags komposittformer.

Dobbeltlags eller flerlags form: Et rør har doble eller trippel radier, som vist i følgende eksempel:

Dobbeltlags eller flerlags komposittform: den rette delen er kort, noe som ikke bidrar til fastklemming, som vist i følgende eksempel: